Informace pro spotřebitele

 
Advokát je povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.
 
 V souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vám sdělujeme, že k případnému  řešení mimosoudních spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je příslušným subjektem Česká advokátní komora se síldem v Praze. Bližší informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory: www.cak.cz