Advokátní kancelář

Vítáme Vás na stránkách naší advokátní kanceláře. K našim klientům preferujeme osobní přístup a vždy individuální řešení daných problémů. Poskytujeme právní pomoc v širokém spektru právního řádu jak podnikatelům, tak i jednotlivcům při řešení jejich postavení v celé škále právních vztahů. V naší práci klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty založených na vzájemné důvěře a respektu. Uvědomujeme si hodnotu, kterou má pro klienta správné rozhodnutí ve správnou dobu a snažíme se proto sledovat změny právních předpisů už v průběhu jejich přípravy. V neposlední řadě se snažíme v rámci sporné agendy, umožňuje-li to povaha věci, vést klietny k jejímu smírnému vyřízení, aniž by bylo třeba vynakládat často nemalé výdaje za soudní spor, který může být zdlouhavý a s překvapivým výsledkem.        

 
Naši kancelář najdete na adrese ve Fryštáku na Holešovské ulici č.p. 166.